Regulamin

wynajmu pokoi

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wynajmu pokoi w Zajeździe Wernyhora

 

1. Pokoje w Zajeździe Wernyhora wynajmowane są na doby, zgodnie z dokonaną wcześniej rezerwacją.

 

2. Doba trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00 następnego dnia.

 

3. Goście Zajazdu Wernyhora zobowiązani są do dokonania zameldowania niezwłocznie po przyjeździe.

 

4. Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi.

 

5. W Zajeździe Wernyhora oraz terenie przyległym do niego obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.

 

6. Goście zobowiązani są przed wyjazdem zwrócić pokój w stanie niepogorszonym oraz oddać klucze od pokoju.

 

7. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w obiekcie Zajazd Wernyhora.

 

8. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące sie w nim rzeczy.

 

9. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 

10. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z ich winy.

 

11. Goście są zobowiązani zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

12. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

 

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach świeczek, grzałek, żelazek elektrycznych i innych, podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego.